Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Alle contact tussen personen en de coach (Margriet Haan) vindt plaats op een strikt persoonlijke basis en is geheel experimenteel. Aan al wat plaatsvindt kunnen geen rechten ontleend worden, noch is de coach een behandelaar, zorgaanbieder of therapeut en dit wordt niet ter vervanging van bestaande gezondheidszorg (artsen, psychologen, psychiaters, paramedici etc.) geboden. Informatie mag niet zonder voorafgaande toestemming van de coach aan derden worden overlegd of verteld. Interpretatie en opvolging van acties door personen zijn geheel voor eigen risico van deze personen en waart de coach vrij van iedere vorm van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid.

 

Afmelden van afspraken kan kosteloos 24 uur voor de afspraak. Daarna wordt de afspraak in rekening gebracht evenals niet na gekomen afspraken. Als je een afspraak maakt ga je hiermee akkoord. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het coach is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op de website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij de coach tenzij anders is aangeven.

Op alle activiteiten zijn de Algemene Voorwaarden die u kunt downloaden van kracht.

 

Algemene voorwaarden,

 

Margriet Haan,

Oosterhesselen

Hier vind je alles wat ik deel