Privacyverklaring

Privacy statement

Natuurlijk ga ik vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren heb ik deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met me op.

Over mij

Wat leuk dat je mijn website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je mij via onderstaande gegevens bereiken.

Margriet Haan
KvK-nummer:
Contactpersoon: Margriet Haan
E-mailadres: info@margriethaan.nl

 

Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerk ik:

– NAW-gegevens
– Geboortedatum
– E-mailadres
– Telefoonnummer
– Jouw persoonlijke website

Indien je zakelijk een dienst afneemt:

– KvK-nummer
– BTW-nummer

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens?

Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf verkregen via mijn website, mijn contactformulier, via mijn e-mail of verkregen uit openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen.

Doeleinden

Om deze redenen verwerk ik de persoonsgegevens. 
Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer ik dat van de wet mag en voor de doeleinden die ik hieronder heb beschreven.

Aanvragen en offertes
Je mag met mij vrijblijvend contact opnemen om te zien of ik voor je aan de slag kan. Om een offerte op te kunnen stellen heb ik alle contactgegevens nodig die ik hopelijk later op een factuur mag zetten. Verder bewaar ik de gegevens graag voor mijn eigen offertebeheer en om te kunnen analyseren welke offertes ik heb aangeboden. Ook als jij uiteindelijk mijn diensten niet afneemt, bewaar ik de gegevens tot 8 jaar na het laatste contactmoment, om zo mijn werkzaamheden te kunnen verantwoorden aan de Belastingdienst.

Gesprek
Om een bel-afspraak te kunnen maken voor een gesprek, verzamel ik je e-mailadres, telefoonnummer en naam. Na afsluiting van het gesprek zal ik deze gegevens verwijderen, tenzij ik ze voor een ander doeleinde nog nodig heb. 

Uitvoering van een opdracht
Op het moment dat ik opdracht voor jou uitvoer, zal ik jouw gegevens verwerken. Ik verwerk je NAW-gegevens, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer om jou informatie toe te sturen, afspraken te maken en voor de uiteindelijke uitvoering van de opdracht. Daarnaast vraag ik na iedere sessie jouw feedback. Gegevens die ik niet voor de facturatie nodig heb zal ik verwijderen nadat de opdracht voltooid is. Uiteraard zal ik gegevens ook verwijderen wanneer daarom verzocht wordt en ik de gegevens niet nodig heb voor de uitvoering van de overeenkomst, mijn gerechtvaardigd belang of voor mijn wettelijke (administratie)verplichtingen.

Facturatie
Als je mij een opdracht hebt gegeven of een aankoop via de website hebt gedaan, dan verwerk ik de gegevens die noodzakelijk zijn voor de financiële afhandeling daarvan. Dat zijn je NAW-gegevens, bankgegevens en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zal ik bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. Ik bewaar facturen en betaalgegevens 8 jaar om aan mijn wettelijke bewaarplicht te voldoen.

Nieuwsbrief
Ik verstuur je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij mij bent of omdat je daar jezelf voor hebt ingeschreven. Ik verwerk daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven. 

Contactformulier of e-mail
Wanneer jij mij een vraag stuurt of informatie bij mij opvraagt zal ik daarvoor contact met je opnemen. Daarom verwerk ik de inhoud van je bericht en je naam en e-mailadres, zodat ik je van een antwoord en/of informatie kan voorzien. Hierbij heb ik een gerechtvaardigd belang. Omdat ik graag nog een tijdje zou willen terugzien met wie ik contact gehad heb, bewaar ik deze gegevens tot 2 jaar na ons laatste contactmoment.

Doorgifte

Ontvangers van persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met de volgende partijen, waaronder mijn verwerkers:

– Dienst met online formulieren, voor het verzamelen van feedback;
– E-mail marketingdiensten;
– Betaaldiensten;
– Andere partners die mij helpen om tot een goede uitvoering van overeenkomst te komen.

Met mijn verwerkers heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten. Ik heb de door mij ingeschakelde verwerkers verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via: info@margriethaan.nl

 

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen. 

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht mij te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking. 

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je mij toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan. 

Toestemming intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking. 

Klachten
Heb je klachten over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Ik heb passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt.

Een cookie is een klein bestandje dat door mijn website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar mijn website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer

Functionele cookies
Sommige cookies zijn nodig om de primaire functies van deze website uit te voeren. Ik plaats daarom functionele cookies. Met behulp van deze cookies slaan wij jouw gegevens en voorkeuren op. Ik kan de website daardoor zo goed mogelijk aanpassen op jouw surfgedrag en ervoor zorgen dat jij tijdens de sessie meer gebruiksgemak ervaart. Ik ben niet verplicht om jouw toestemming te vragen om deze cookies te plaatsen of te lezen.

Analytische cookies
Omdat ik graag wil weten hoe bezoekers mijn website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren, gebruik ik analytische cookies van Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard. Tevens word je ip-adres geanonimiseerd en is niet terug te koppelen aan jou. Meer informatie over de cookies van Google Analytics vind je hier.

Targeting en advertentiecookies
Targeting- (of advertentie) cookies registreren informatie over jouw bezoek aan mijn website en hoe jij mijn website gebruikt, voor reclamedoeleinden. Deze cookies worden geplaatst om voor jou relevantere advertenties te tonen. 
Deze soort cookies worden niet gebruikt op mijn website.

Social media
Ik wil het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van mijn website te delen via social media. Dit kan door middel van een aantal social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Facebook privacy statement
Instagram privacy statement
YouTube (Google) privacy statement

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen. 

Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacyverklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld omdat ik een andere werkwijze ben gaan hanteren. Ik zal de nieuwe privacyverklaring altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zal ik de wijzigingen ook direct met jou communiceren.